Analiza i prognozowanie trendów (Trendwatching & Future Studies)

LINK DO SYLABUSA

Krótka charakterystyka studiów

Żyjemy obecnie w niepewnych czasach. Świat jest złożony i nieprzejrzysty, zaś zmiany społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze nabierają coraz większego tempa. Sytuacja taka sprzyja zapotrzebowaniu na prognozowanie stanów przyszłych, bowiem istnieje potrzeba redukcji tej złożoności, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i instytucjonalnym.

Różne są motywacje leżące za dokonywaniem takich prognoz. Z jednej strony mogą to być motywacje bezinteresowne, kiedy wiedza ta służyć ma zapobieganiu negatywnym skutkom ubocznym wdrażanych zmian i minimalizowaniu związanego z nimi ryzyka. Z drugiej strony mogą to być motywacje o charakterze komercyjnym, kiedy wiedza na temat przyszłości postrzegana jest w kategoriach kapitału generującego wymierny zysk, jak to ma miejsce w marketingu. Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych prognozowaniem stanów przyszłych, niezależnie od ich motywacji.

Celem tych studiów jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność analizowania, prognozowania i kreowania mega- i mikro-trendów w różnych subświatach życia społecznego. Cel ten osiągnięty zostanie przez dostarczenie interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych trendów współczesnych. Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie.

Gwarantujemy, że zdobyta wiedza i umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

 

Program studiów

I. Moduł badawczo-metodologiczny

 • Wprowadzenie do analizy trendów (Justyna Król)
 • Anatomia trendwatchingu (Monika Borycka)
 • Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)
 • Warsztaty przyszłościowe i scenariuszowe (Łukasz Afeltowicz)
 • Foresight miejski (Justyna Król)
 • Service Design (Katarzyna Młynarczyk)
 • Social Listening (Anna Miotk)
 • Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)

II. Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 • Społeczna percepcja ryzyka w dobie przemian (Radosław Tyrała)
 • Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)
 • Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)
 • Personal Branding  (Adrian Gamoń)
 • Trendy w content merketingu (Wojciech Kardyś)
 • Change Management (Katarzyna Sowińska)
 • Myślenie wizualne i trendy w komunikacji wizualnej (Piotr Zarębski)

III. Moduł Top Trends

 • Człowiek przyszłości: między transhumanizmem a technointymnością (Ada Florentyna Pawlak)
 • Sektor kosmiczny w codziennym życiu (Łukasz Wilczyński)
 • Kolonizowane przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)
 • Trendy w nowych mediach (Paweł Badura)
 • HRtech, Culture & Employer Branding (Zyta Machnicka)
 • Future Gaming (Grzegorz Bobrek)
 • Virtual Reality (Magdalena Igras-Cybulska i Artur Cybulski)
 • Cyberbezpieczeństwo (Piotr Konieczny)
 • Fashion Forecasting (Jowita Guja)
 • Smart City (Jacek Gądecki)
 • Megatrendy środowiskowe i zrównoważony rozwój (Marcin Popkiewicz)

Projekt końcowy. Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

 

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane do:

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe;
 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;
 • polityków szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;
 • trendsetterów pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.

 

Cele kształcenia:

Absolwenci studiów zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;
 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;
 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;
 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;
 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.