Technologie IT i procesy biznesowe

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe „Technologie IT i procesy biznesowe” skierowane są do osób, które chcą uzyskać przekrojową wiedzę w zakresie najnowszych technologii IT oraz ich wpływu na transformacje procesów biznesowych skutkującą wzrostem konkurencyjności i poprawą organizacji firm IT. Wiedza ta poszerzona jest o aspekty zarządzania projektami, uwarunkowania prawne działalności biznesowej oraz podstawy prawa autorskiego w IT. Program studiów adresowany jest zarówno do pracowników korporacji łączących działalność inżynierską z zarządzaniem jak i szerokiej grupy osób prowadzonych lub zamierzających otworzyć własną innowacyjną działalność gospodarczą.

 

Program studiów:

 • IT w transformacji procesów biznesowych
 • Analiza wymagań i zarządzanie projektami IT
 • Bezpieczeństwo usług sieciowych
 • Systemy mobilne
 • Technologie 5G i usługi nowej generacji
 • Technologie chmurowe
 • AI i procesy automatyzacji usług
 • Data Science
 • Łańcuchy bloków w procesach biznesowych
 • Interaktywne systemy pracy zdalnej
 • Uwarunkowania prawne działalności biznesowej w sektorze IT
 • Prawo autorskie w IT
 • Projekt

 

Sylwetka absolwenta:

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy na stanowiskach związanych rozwojem i tworzeniem innowacyjnych firm w obszarze IT. Program studiów obejmuje 172 godz. zajęć dydaktycznych o charakterze teoretycznym i praktycznym: 64 godz. wykładów i 108 godz. zajęć laboratoryjnych. Studia mają charakter specjalistyczny. Absolwenci Studiów będą przygotowani do przeprowadzania analiz i organizacji procesów biznesowych wykorzystujący najnowsze technologie IT. Zdobyte umiejętności zostaną utrwalone w ramach projektu realizowanego w drugim semestrze studiów. 

 

Czas trwania:

2 semestry  (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 24 IV 2022 r. do wyczerpania limitu miejsc.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub równoważne) na dowolnym kierunku, dającym znajomość obsługi komputera i podstawowych rozwiązań w zakresie IT,
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł,
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń, przy czym za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty operacyjnej.

 

Liczba miejsc:

min. 14, maks. 30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Kawiory 21

pawilon D-17 (Centrum Informatyki), pokój 4.50

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Joanna Borczyńska

tel.: 12 328 33 95

joannab@agh.edu.pl

 

Opłaty:

6500 zł (w tym oplata operacyjna 100 zł). Opłatę można wnieść w dwóch ratach: 4500 zł za pierwszy semestr i 2000 zł za drugi. Pierwszą ratę należy uiścić w terminie do 10 X 2022 r. Drugą ratę należy uiścić do 31 I 2023 r.

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w trybie hybrydowym. W sytuacji przedłużenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub po uprzednim ustaleniu ze słuchaczami zajęcia będą mogły odbywać się trybie zdalnym.