Zarządzanie talentami w branży technologicznej (Talent Management in Tech Companies)

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych Talent Management in Tech Companies jest edukacja wysokiej jakości specjalistów oraz managerów, którzy będą świadomie tworzyć przyjazne środowisko pracy dla talentów branży technologicznej (obejmującej firmy hi-tech, IT, engineering, telecom). Osoby te będą kreować i wdrażać strategie jako managerowie, specjaliści ds. rekrutacji, eksperci HR lub strategiczni partnerzy dla biznesu/zarządu w obszarach:

 • pozyskiwania talentów, 
 • zarządzania talentami,
 • kultury organizacyjnej i budowania zaangażowania,
 • HR business partneringu,
 • zarządzania projektami wg nowoczesnych metodyk.

Zajęcia realizowane w ramach studiów będą gwarantować wysoką jakość przekazywanej wiedzy i najlepszych praktyk. Wśród wykładowców przeważają specjaliści i liderzy, osoby posiadające praktyczne doświadczanie pracy w firmach o globalnym i lokalnym zasięgu. Wykładowcy ci na co dzień tworzą i wdrażają nowoczesne strategie dotyczące zarządzania talentami branży technologicznej oraz kreują nowe trendy obowiązujące w tym zakresie.  Gwarantem jakości zajęć będzie również fakt, że przewidujemy nauczanie w małych grupach studenckich (ok. 24 os.), prowadzone w oparciu o warsztaty i konwersatoria. 

 

Program studiów:

Studia pozwalają rozwinąć umiejętności przydatne w tej specyficznej branży, którą cechuje wysoka pozycja rynkowa pracowników i kandydatów. Program studiów uwzględnia specyfikę sektora technologicznego, w którym wiedza i doświadczenie pracowników stanowią kluczową wartość dla pracodawców, a realia rynku pracy wymuszają na firmach konieczność aktywnego poszukiwania kandydatów i zwiększoną wrażliwość na potrzeby zatrudnionych osób.

PROGRAM

I. Project & Organization Management

1. Project Management Foundation. Wprowadzenie do zarządzania projektami (6h)
2. Zwinne metodyki zarządzania projektem - Scrum  (12h)
3. Zarządzanie zmianą (8h)
4. Efektywne kształtowanie oraz zarządzanie kulturą organizacyjną w organizacji. (8h)
5. Employee Experience Design (Projektowanie doświadczeń związanych z miejscem pracy) (8h)
6. Antropologia miejsca pracy (8h)
7. Prawne aspekty zatrudnienia w branży technologicznej (12h)
8. ​Budowanie i prowadzenie zespołów (6h)

II. Talent Acquisition & Recruitment Management

1. Agile Ways of Working - Budowanie kultury Agile w organizacji (8h)
2. Psychologia Rekrutacji i Selekcji (6h)
3. Analiza Rynku i dobór strategii rekrutacyjnych (6h)
4. Zarządzanie kandydatem w procesie rekrutacji (6h)
5. Active Sourcing – Efektywne metody pozyskiwania kandydatów (8h)
6. Strategia budowania marki pracodawcy (8h)
7. Social media i storytelling w rekrutacji i zarządzaniu talentami (8h)
8. On-boarding. Program adaptacji nowego pracownika (6h)
9. Analiza danych w HR (12h)

III. HR & Talent Management

1. Talent Acceleration i Mapy Karier  (8h)
2. Performance management. Zarządzanie efektywnością (8h)
3. Talent Management & zarządzanie kompetencjami (6h)
4. Learning and Development. Szkolenia i rozwój zawodowy (12h)
5. Employee engagement. Budowanie zaangażowania pracowników (4h)
6. Systemy i narzędzia motywacyjne (6h)
7. Retencja i rotacja pracowników IT (6h)
8. HR Business Partnering (16h)
9. Digital HR (6h)
10. Diversity&Inclusion Management – zarządzanie różnorodnością (8h)
 

Sylwetka absolwenta:

Adresatami studiów są osoby, które chcą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w obszarze zarządzania talentami, HR business partneringu, zarządzania zasobami ludzkimi, kreowania strategii HR i rekrutacji (talent acqusition), budowania kultury organizacyjnej, zarządzania zespołami i strukturami organizacyjnymi  (kierownicy liniowi, managerowie średniego szczebla, kadra zarządzająca) w firmach branży technologicznej.

Absolwent studiów może podjąć pracę jako:

 • HR Specialist / Specjalista ds. HR / HR Administrator,
 • IT/technical Recruiter / Specjalista ds. Rekrutacji,
 • Talent Acquitition Consultant / Recruitment Consultant,
 • HR Business Partner / HR Partner Biznesu,
 • HR Manager / Manager ds. Zarzadzania Zasobami Ludzkimi,
 • Talent Acquisition Manager / Kierownik ds. Rekrutacji,
 • Recruitment Team Leader / Recruitment Manager,
 • IT/engineering Team Leader / Kierownik Zespołu,
 • IT/engineering Resource Manager​.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2023 r. do IX 2024 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30  IX 2023 r. lub do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej.

Aby zaaplikować KLIKNIJ TUTAJ
Uwaga! Kandydaci będą rekrutowani według kolejności zgłoszeń potwierdzonych wpłatą na konto.

 

Limit miejsc:

24

 

Opłaty:

9 400 zł (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 700 zł)

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.

 

Informacje dodatkowe:

 • Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele – średnio 8 godzin dydaktycznych każdego dnia (po 45 minut) na Wydziale Humanistycznym AGH oraz online (studia zaplanowano w systemie hybrydowym),
  ul. Czarnowiejska 36, Budynek C-7, Kraków.
 • Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1
 • Opiekunem merytorycznym studiów jest Justyna Pawlak-Mihułka (www.freenovation.org).
 • W przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego na uczelni, zaplanowane zajęcia i spotkania będą realizowane w trybie e-learningu w części większej niż przewidziano.