Systemy ERP na przykładzie SAP ERP

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego
wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy
ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym z wykorzystaniem oprogramowania
firmy SAP. Wdrożenie systemu SAP w wielu korporacjach działających na
polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową.
Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w
programie SAP są poszukiwani na współczesnym rynku pracy.

Studia obejmują przedstawienie systemów ERP (ang. Enterprise Resource
Planning) z praktyczną realizacją w systemie SAP ERP. Poprzez przejście
od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do
omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów
słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej
firmy w jednym z wiodących systemów ERP. Oprócz zagadnień
ukierunkowanych na ww. tematykę, studia pozwalają także zapoznać się z
problemami związanymi z bazami danych, wykorzystywanymi przez takie
systemy, oraz bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej i
wykorzystywania Internetu do prowadzenia własnej działalności.

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy
pragną rozpocząć swoją pracę w dziedzinie systemów ERP lub zwiększyć
posiadaną już wiedzę. Do uczestnictwa nie są wymagane żadne
specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki, warto jednak, by
uczestnik miał ogólne pojęcie o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa.

 

Studia uruchamiane są w dwóch ścieżkach:

 • Systemy ERP na przykładzie SAP ERP
 • Systemy ERP na przykładzie SAP ERP – ścieżka SAP S/4 HANA

 

Program studiów:

 • Wprowadzenie do systemów baz danych (12 godz.)
 • Bezpieczeństwo w Internecie (4 godz.)
 • Wprowadzenie do systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (4 godz.)
 • Problematyka gospodarki materiałowej w systemach ERP (moduł SAP MM) (28 godz.)
 • Problematyka produkcji w systemach ERP (moduł SAP PP) (32 godz.)
 • Problematyka sprzedaży i dystrybucji w systemach ERP (moduł SAP SD) (32 godz.)
 • Problematyka kontroli jakości w systemach ERP (moduł SAP QM) (16 godz.)
 • Problematyka gospodarki magazynowej w systemach ERP (moduł SAP WM) (16 godz.)
 • Problematyka rachunkowości w systemach ERP (moduł SAP FI) (16 godz.)
 • Problematyka kontrolingu w systemach ERP (moduł SAP CO) (16 godz.)
 • Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące systemów ERP (16 godz.)
 • Testy integracyjne (16 godz.)
 • Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej (8 godz.)

 

Program studiów – ścieżka SAP S/4 HANA:

 • Wprowadzenie do systemów baz danych
 • Bezpieczeństwo w Internecie
 • Wprowadzenie do systemów chmurowych ERP (SAP FIORI)
 • Problematyka gospodarki materiałowej w systemach ERP (moduł SAP MM – S/4 HANA)
 • Problematyka produkcji w systemach ERP (moduł SAP PP – S/4 HANA)
 • Problematyka sprzedaży i dystrybucji w systemach ERP (moduł SAP SD – S/4 HANA)
 • Problematyka gospodarki remontowej i utrzymania ruchu w systemach ERP (moduł SAP PM  – S/4 HANA)
 • Problematyka kontroli jakości w systemach ERP (moduł SAP QM – S/4 HANA) 
 • Problematyka gospodarki magazynowej w systemach ERP (moduł SAP EWM – S/4 HANA)
 • Problematyka rachunkowości w systemach ERP (moduł SAP FI – S/4 HANA)
 • Problematyka kontrolingu w systemach ERP (moduł SAP CO – S/4 HANA)
 • Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące systemów ERP – architektura S/4 HANA
 • Platformy biznesowe – SAP Business Technology Platform
 • Testy integracyjne
 • Seminarium dyplomowe – przygotowanie pracy zaliczeniowej
 • Prezentacja projektów zaliczeniowych

 

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą rozeznanie w problematyce wspomaganego
komputerowo zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, rozeznanie w
kierunkach rozwoju nowoczesnej informatyki we współpracy z biznesem oraz
wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania
poszczególnych modułów funkcjonalnych systemów ERP na przykładzie SAP. 

Słuchacze dodatkowo zdobędą umiejętności potrzebne do efektywnego
wykorzystania systemów, ekstrakcji informacji w postaci raportów dla
celów sprawozdawczych oraz przygotowania dokumentacji funkcjonalnej
i technicznej związanej z wdrożeniem i testami systemu SAP ERP.