Systemy ERP

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką systemów klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), modeli i algorytmów w nich wykorzystywanych. Profesjonalne przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w nowoczesnym środowisku biznesowym odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej gospodarce. Wdrożenie systemów ERP w wielu korporacjach działających na polskim rynku pozwoliło w znaczący sposób wzmocnić ich pozycję rynkową. Dzięki temu pracownicy posiadający praktyczne umiejętności pracy w programach ERP oraz ich dostosowywania do własnych potrzeb są poszukiwani na współczesnym rynku pracy.

Studia obejmują przedstawienie systemów z praktyczną realizacją w systemie SAP ERP. Poprzez przejście od ogólnego widoku systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa do omówienia i praktycznych ćwiczeń z wykorzystania poszczególnych modułów słuchacze zyskują możliwość samodzielnego wykonania symulacji własnej firmy w jednym z wiodących systemów ERP. Oprócz zagadnień ukierunkowanych na ww. tematykę, studia pozwalają także zapoznać się z problemami związanymi z bazami danych, wykorzystywanymi przez takie systemy, narzędziami business intelligence i analizy biznesowej, oraz bezpieczeństwem komunikacji elektronicznej i wykorzystywania Internetu do prowadzenia własnej działalności.

Studia adresowane są do absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy pragną rozpocząć swoją pracę w dziedzinie systemów ERP lub zwiększyć posiadaną już wiedzę. Do uczestnictwa nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności z zakresu informatyki, warto jednak, by uczestnik miał ogólne pojęcie o planowaniu zasobów przedsiębiorstwa.

 

Studia uruchamiane są w trzech ścieżkach:

 • Systemy ERP – ścieżka SAP S/4HANA
 • Systemy ERP – ścieżka Inżynieria oprogramowania dla SAP (HANA) ERP i programowanie w języku ABAP
 • Systemy ERP – ścieżka Analiza biznesowa w systemach ERP oraz BI (Business Intelligence & Information Management)

 

Program studiów – ścieżka SAP S/4HANA:

 • Wprowadzenie do systemów chmurowych ERP (SAP FIORI, SaaS, PaaS),
 • Wprowadzenie do systemów baz danych,
 • Problematyka rachunkowości w systemach ERP (moduł SAP FI – S/4HANA),
 • Problematyka gospodarki materiałowej w systemach ERP (moduł SAP MM – S/4HANA),
 • Problematyka produkcji w systemach ERP (moduł SAP PP – S/4HANA),
 • Problematyka sprzedaży i dystrybucji w systemach ERP (moduł SAP SD – S/4HANA),
 • Problematyka gospodarki magazynowej w systemach ERP (moduł SAP EWM – S/4HANA),
 • Problematyka gospodarki remontowej i utrzymania ruchu w systemach ERP (moduł SAP PM – S/4HANA),
 • Problematyka kontroli jakości w systemach ERP (moduł SAP QM – S/4HANA),
 • Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi w systemach ERP (moduł SAP HCM – S/4HANA),
 • Problematyka kontrolingu w systemach ERP (moduł SAP CO – S/4HANA),
 • Zagadnienia administracyjne i programistyczne dotyczące systemów ERP – architektura S/4HANA,
 • Testy integracyjne – integracja modułowa,
 • Bezpieczeństwo w Internecie,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praca dyplomowa.

 

Program studiów – ścieżka Inżynieria oprogramowania dla SAP (HANA) ERP i programowanie w języku ABAP:

 • Podstawy systemu ERP na przykładzie SAP MM,
 • Narzędzia do programowania ABAP,
 • Podstawy programowania ABAP,
 • Programowanie dialogowe,
 • Komunikacja z bazą danych i OpenSQL,
 • Zaawansowane techniki programowania,
 • Tworzenie wydruków,
 • Tworzenie rozszerzeń i modyfikacje SAP ERP,
 • Lista ALV,
 • SAP HANA,
 • Trendy w inżynierii oprogramowania dla SAP, 
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praca dyplomowa.

 

Program studiów – ścieżka Analiza biznesowa w systemach ERP oraz BI (Business Intelligence & Information Management):

 • Wprowadzenie do baz danych,
 • Wprowadzenie do hurtowni danych,
 • Obsługa oprogramowania Business Intelligence,
 • Systemy analizy biznesowej,
 • Raportowanie danych i analiza danych,
 • Zaawansowane obiekty w Business Warehouse,
 • Zaawansowana analityka,
 • Zarządzanie projektami wdrożeniowymi,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Praca dyplomowa.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą rozeznanie w problematyce wspomaganego komputerowo zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, rozeznanie w kierunkach rozwoju nowoczesnej informatyki we współpracy z biznesem oraz wiedzę biznesową, techniczną i umiejętności zakresu funkcjonowania poszczególnych modułów funkcjonalnych systemów ERP, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska SAP. 

Słuchacze dodatkowo zdobędą umiejętności potrzebne do efektywnego wykorzystania systemów, ekstrakcji informacji w postaci raportów dla celów sprawozdawczych oraz przygotowania dokumentacji funkcjonalnej i technicznej związanej z wdrożeniem i testami systemów ERP na przykładzie SAP.

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 19 VII do 31 X 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Miejsce zgłoszeń:

Przez stronę internetową:

https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl

 

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska

tel.(+48 12) 328 33 21

paula@agh.edu.pl

 

Opłaty:

8800 zł (opłata całkowita za 2 semestry, w tym 100 zł opłaty operacyjnej)

 

Informacje dodatkowe:

Program przewiduje 192 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, w formie zdalnej.