Rachunkowość

 

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest opanowanie wiedzy z zakresu rachunkowości zarówno przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, jak i te, które jej nie prowadzą.

 

Program studiów:

  • Podstawy rachunkowości (30 godz.)
  • Rachunkowość finansowa (65 godz.)
  • Rachunkowość zarządcza (25 godz.)
  • System podatkowy (25 godz.)
  • Sprawozdawczość finansowa (20 godz.)
  • Analiza finansowa (15 godz.)

Razem: 180 godz.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych problematyką prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykorzystaniem zdobytej wiedzy z zakresu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.