Przemysłowe systemy sterowania

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

W ramach programu studiów uczestnicy zapoznają się z językiem drabinkowym i tekstem strukturalnym stosowanymi do programowania sterowników PLC firmy, Siemens (S7 300, S1200, S1500), Bernecker&Reiner oraz Eaton-Moeller. W programie przewidziano również programowanie dotykowych paneli przemysłowych. Ważnym elementem zajęć są projektowanie i programowanie sterowników mikroprocesorowych oraz tworzenie schematów elektrycznych w programie EPLAN. Następnie zostanie omówione zaawansowane programowanie i uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej dostępnej w nowo powstałym laboratorium Industry 4.0 z zastosowaniem sieci przemysłowych Profinet i Powerlink. Systemy sterowania nadrzędnego i akwizycji danych (SCADA) zostaną omówione na przykładzie pakietu InTouch. Podczas zajęć przewidziano również kurs z elementów i układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz zastosowanie systemów wizyjnych i serwonapędów w przemyśle.

Dokładniejsze informacje dostępne są na stronie internetowej studiów: www.pss.agh.edu.pl.

 

Program studiów:

Semestr zimowy (96 godz.):

 • Podstawy programowania PLC (budowa i instalacja),
 • EPLAN – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • Sterowniki mikroprocesorowe,
 • Systemy wizyjne,
 • Elementy hydrauliki i pneumatyki siłowej.

 

Semestr letni (104 godz.):

 • Zaawansowane programowanie sterowników przemysłowych PLC,
 • Systemy bezpieczeństwa maszyn,
 • Programowanie paneli operatorskich w sieciach przemysłowych,
 • Systemy sterowania nadrzędnego (SCADA),
 • Konsultacje dyplomowe.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla inżynierów chcących poznać budowę i działanie oraz zastosowania przemysłowych sterowników (PLC i mikroprocesorowych). Główny nacisk położony jest na ich programowanie do konkretnych zadań, co ułatwi absolwentom studiów lepsze wykorzystanie sterowników w praktyce inżynierskiej. Oprócz sterowników przemysłowych program studiów obejmuje elementy, układy i systemy, które mogą współpracować ze sterownikami, w szczególności: systemy wizyjne, systemy kontrolno-pomiarowe, serwonapędy elektryczne oraz mechaniczne elementy i układy automatyki (z uwzględnieniem elementów elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych). Uczestnik powinien znać podstawy elektroniki, układów przełączających (algebrę Boola) oraz informatyki. Ponadto powinien posiadać umiejętność posługiwania się komputerem.

Podczas studiów ich uczestnicy nabędą umiejętność pisania programów do sterowników PLC z uwzględnieniem programowania paneli przemysłowych, doboru napędów i systemów sterowania nadrzędnego. Bazę laboratoryjną studiów stanowią stanowiska będące modelami fizycznymi obiektów przemysłowych, do których należy zaprojektować system sterownia oraz laboratorium Industry 4.0 wyposażone w pełni funkcjonalną linię produkcyjną opartą o sterowniki Siemens S7 1500.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2023 r. do IX 2024 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 IX 2023 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • mailowe zgłoszenie uczestnictwa w studiach na adres pss@agh.edu.pl;
 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem);
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

12 (lub 24 dla dwóch grup)

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Automatyzacji Procesów

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Budynek B-2, gabinet nr 7

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Krzysztof Lalik 

AGH, Katedra Automatyzacji Procesów

Budynek B-2, gabinet nr 7, tel. 12 617 37 89

 

Opłaty:

8000 zł (możliwość płatności w 3 ratach)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się od października do czerwca kolejnego roku. W semestrze letnim i zimowym przewidziano po 6 zjazdów w sobotę i w niedzielę w godz. 8.00 -15.00.