Programowanie aplikacji webowych

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia poświęcone są nauce programowania nowoczesnych serwisów internetowych oraz złożonych rozproszonych systemów informatycznych działających w środowisku Internet, wykorzystujących w warstwie prezentacji przeglądarkę internetową. Studia informatyczne nie koncentrują się na nauce narzędzi, dlatego niniejsze studia podyplomowe stanowią uzupełnienie wcześniej zdobytych wiadomości o narzędzia wykorzystywane przy tworzeniu nowoczesnych serwisów internetowych, a także stanowią możliwość aktualizacji wiedzy dla osób, które edukację informatyczną zakończyły kilka lat temu. Są one przeznaczone nie tylko dla informatyków, ale również dla absolwentów kierunków pokrewnych (matematyka, fizyka, ekonometria itp.). Od słuchaczy wymaga się jedynie średniej znajomości pojęć związanych z programowaniem, obejmujących takie zagadnienia jak: pojęcie zmiennej, proste typy danych, instrukcje sterujące przebiegiem programu (instrukcje warunkowe, iteracyjne), podprogramy i ich zastosowanie, procedury, funkcje, przekazywanie parametrów, programowanie strukturalne, przetwarzanie tablic i plików, wykorzystanie rekordów. Pożądana jest również ogólna wiedza na temat podstaw systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych. Niezbędne minimum wiedzy do rozpoczęcia tych studiów to styczność z przynajmniej jednym, dowolnym językiem programowania.

 

Program studiów:

 • Wprowadzenie do programowania na przykładzie języka Java
 • Programowanie aplikacji webowych z wykorzystaniem technologii Java/JEE, Java Server Faces 2.2, JAXRS
 • Programowanie aplikacji webowych z wykorzystaniem platformy .NET,
 • Programowanie aplikacji webowych w języku PHP,
 • HTML/CSS i język Javascript,
 • Bazy danych na potrzeby aplikacji internetowych wraz z systemami ORM (=na przykładzie JPA/Hibernate oraz technologią NoSQL (MongoDB),
 • Bezpieczeństwo aplikacji webowych,
 • Elementy inżynierii oprogramowania,
 • Programowanie aplikacji webowych w Ruby on Rails,
 • Warsztaty ReactJS.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które niekoniecznie ukończyły studia o charakterze informatycznym, lecz pokrewnym np. matematyka, fizyka, ekonometria 3, 4, 5- letnie  (rodzaj ukończonych studiów nie ma jednak kluczowego znaczenia), posiadają podstawową wiedzę z programowania np. w języku C, Java, PHP, Pascal lub miały styczność z technologiami webowymi.

Absolwent studiów podyplomowych powinien być wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy jako programista aplikacji webowych i legitymować się szeroką wiedzą w zakresie możliwości zastosowania najpopularniejszych technologii realizacji tej klasy systemów: ich zalet oraz ograniczeń.

Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:

 • znajomość HTML/CSS oraz podstaw technik multimedialnych związanych z WWW – w tym umiejętność tworzenia layoutu HTML/CSS na podstawie projektu graficznego, umiejętność tworzenia layoutów na potrzeby urządzeń mobilnych – mobile Web,
 • znajomość JavaScript oraz AJAX (jQuery) w tym popularnego frameworka REACT,
 • znajomość PHP,
 • znajomość Java, podstawowa znajomość Java EE oraz umiejętność tworzenia aplikacji webowych z wykorzystaniem Java Server Faces 2.2 oraz interfejsów REST z wykorzystaniem JAXRS,
 • znajomość języka Ruby oraz frameworka Ruby on Rails,
 • znajomość języka C# oraz platformy .NET,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość popularnych systemów realizujących mapowanie obiektowo-relacyjne dla omawianych w trakcie kursów języków programowania (Hibernate/Java, nHibernate/.NET, Doctrine/PHP),
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych i sposobami zabezpieczenia aplikacji przed typowymi atakami,
 • znajomość systemu kontroli wersji GIT,
 • znajomość elementów inżynierii oprogramowania oraz podstaw dobrych praktyk tworzenia oprogramowania.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 14 X 2022 r. 

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, , która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w AGH,
 • wszystkie dokumenty do pobrania ze strony: paw.agh.edu.pl (sekcja rekrutacja)

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Sekretariat Katedry Informatyki Stosowanej,

pawilon C2, pokój 406

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Emilia Ludwiczak, tel.: 12 617 52 00

mail: emilia.ludwiczak@agh.edu.pl

Obsługa Administracyjna:

Katarzyna Dynak-Kozioł, Sylwia Stawarz, Sekretariat KIS: pawilon C2, pokój 406

 

Opłaty:

5900 zł (w tym 100 zł opłaty wpisowej)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone w trybie zjazdów sobota–niedziela (6–7  zjazdów w semestrze, co ok. 2–3 tygodnie). Zajęcia rozpoczynają się nie wcześniej niż o godz. 8.00 i kończą nie później niż o godz. 18.45 (w większości przypadków zajęcia odbywają się w bloku w godz. 9–16:30).