Optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji specjalisty z zakresu cyfryzacji procesów biznesowych. Studia są odpowiedzią na coraz bardziej powszechną automatyzację i robotyzację procesów biznesowych m.in. w obszarach: rachunkowości i finansów, relacji z klientami, składania i realizacji zakupów, zarządzania zasobami ludzkimi, wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa. Trendy te powodują wzrost zapotrzebowania na specjalistów (nie informatyków), którzy będą mieli umiejętności optymalizacji - przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii - procesów biznesowych w wybranych obszarach działalności przedsiębiorstw i innych organizacji.

Zakres merytoryczny studiów umożliwi praktykom biznesu uzupełnienie wiedzy o nowoczesnych technologiach i nabycie umiejętności niezbędnych do uczestniczenia i zarządzania przedsięwzięciami związanymi z transformacją cyfrową. W przedsięwzięciach tych specjaliści z zakresu cyfryzacji procesów biznesowych razem z kadrą informatyczną będą mogli bardziej efektywnie realizować procesy biznesowe poprzez ich systematyczną automatyzację i robotyzację.

 

Program studiów:

Zakres tematyczny studiów został podzielony na cztery rodzaje zajęć: przedmioty główne kończące się egzaminem, przedmioty dodatkowe i obieralne wymagające zaliczenia oraz projekt końcowy. Całość tematyki będzie realizowana w formie wykładów i zajęć praktycznych, w tym: konwersatoriów, warsztatów oraz projektów łączących prezentację wiedzy z danego obszaru z aktywnym rozwiązywaniem problemów oraz zastosowaniem odpowiedniego oprogramowania. Omawiana problematyka będzie ilustrowana licznymi przykładami zastosowań automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych w praktyce gospodarczej.

Tematyka przedmiotów głównych obejmuje:

Zarządzanie procesami biznesowymi

Systemy automatyzacji procesów biznesowych

Zarządzanie projektami automatyzacji procesów

Konstrukcja i nadzór nad robotami wirtualnymi

Tematyka przedmiotów uzupełniających obejmuje:

Cyberbezpieczeństwo

Sztuczna inteligencja

Architektura systemów biznesowych

Automatyzacja procesów w praktyce

W toku studiów zostaną wykorzystane nowoczesne techniki nauczania: materiały multimedialne, e-learning, praca w wirtualnych zespołach.

Uwaga: Udział w studiach nie wymaga specjalistycznego przygotowania z zakresu informatyki.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do szerokiego specjalistów stykających się w praktyce z problematyką transformacji cyfrowej oraz automatyzacją i robotyzacją procesów biznesowych oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku. W szczególności zaproponowana oferta jest adresowana do:

·         zarządzających nadzorujących cyfrową transformację organizacji lub instytucji,

·         menedżerów projektów automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych,

·         specjalistów i ekspertów z centrów usług biznesowych,

·         księgowych i finansistów zaangażowanych w automatyzację procesów ewidencji i rozliczeń,

·         kadry przedsiębiorstw współuczestniczącej w aplikacji robotów wirtualnych w wybranych obszarach działalności,

·         informatyków automatyzujących procesy biznesowe oraz tworzących roboty wirtualne dla biznesu,

·         absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich) pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań specjalisty z zakresu cyfryzacji procesów biznesowych.

Po zakończeniu studiów słuchacze uzyskują kwalifikacje specjalisty z zakresu cyfryzacji procesów biznesowych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od października 2019 r. do września 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 20 maja 2019 r. do wypełnienia limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie na studia,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty operacyjnej,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w weekendy w trybie dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) rozłożonych średnio raz w miesiącu w okresie od września do czerwca.

Studia realizowane są przy współudziale partnerów zewnętrznych.