Informatyka i zarządzanie - Inspektor ochrony danych osobowych - Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Charakterystyka studiów:

Obszar studiów podyplomowych Informatyka i zarządzanie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - audytor  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji koncentruje się na 3 zasadniczych elementach zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji:

1. szczegółowe omówienie zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od 25 maja 2018 r;

2. zdobycie określonych  w Rozporządzeniu koniecznych kwalifikacji zawodowych ochrony informacji;

3. kształtowanie umiejętności i wiedzy prawno-technologicznego zarządzania bezpieczeństwem informacji, agregowanie zasobów informacyjnych oraz praktyczne zasady zarządzania systemem bezpieczeństwem informacji w zróżnicowanych strukturach organizacyjnych.

Studia wypełniają lukę w potrzebach rynku pracy* i przygotowanie słuchaczy do wykonywania zadań na stanowiskach Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w działaniach instytucji, urzędów oraz przedsiębiorstw.  Nowe regulacje prawne, normy ISO rodziny 2700X pozwolą słuchaczom w praktycznych ćwiczeniach dokonać symulacji przypadków i znalezienie optymalnych rozwiązań zgodnych z przepisami i dobrymi praktykami.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 

Program studiów:

 • Prawne regulacje ochrony danych w działaniach audytora SZBISZBI w świetle normy PN-ISO/IEC 27001:2014  - zakres teoretyczny;
 • Analiza i ocena funkcjonalności SZBI Seminarium przedmiotoSZBI w praktyce ABI / IODO w świetle PN ISO 27001:2014;
 • Metodyka oceny efektywności SZBI;
 • Metodyka oceny efektywności materiału audytowego;
 • Zarządzanie jakością SZBI;
 • Szacowanie ryzyka SZBI w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005:2014;
 • Zarządzanie ciągłością działania SZBI w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010 - Seminarium przedmiotowe; 
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji  w praktyce IODO w świetle PN ISO 27001:2014 zajęcia praktyczne w organizacji;
 • Metodologia prowadzenia zajęć po audytowych – Andragogika;
 • Bezpieczeństwo danych w sieciach i systemach.

 

Sylwetka absolwenta (do kogo adresowane są studia):
Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę i umiejętności  istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa przechowywanych informacji oraz podstaw prawnych i organizacyjnych , znajomość których jest konieczna dla prawidłowej ochrony danych i bezpieczeństwa informacji.
W szczególności  absolwent:

 • będzie miał szczegółowe rozeznanie w zmianach  przepisów prawa ochrony danych osobowych wg nowego RODO stosowanego od maja 2018r.;
 • zdobędzie   kwalifikacje zawodowe konieczne do wykonywania zadań na stanowiskach Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w działaniach instytucji, urzędów oraz przedsiębiorstw.

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kierowników  jednostek organizacyjnych, ich zastępców;
 • kandydatów na administratorów zarządzających danymi osobowymi;
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, Inspektorzy Ochrony Danych w przyszłości, radcy, konsultanci, współpracownicy, trenerzy);
 • osób wyznaczonych do wykonywania funkcji audytorów bezpieczeństwa informacji;
 • doradców i konsultantów;
 • kierowników komórek organizacyjnych  (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość);
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.).

Szczegóły na stronie Katedry Automatyki i Robotyki
WEAIiIB AGH - www.kair.agh.edu.pl.

 

Czas trwania:
2 semestry (od X 2020 r. do VI 2021 r.)

 

Termin zgłoszeń:
od IX 2020 r. do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych

 

Tryb zgłoszeń:
Przesłanie wymaganych dokumentów i potwierdzenia opłaty wpisowej 100 zł na konto uczelni (Nr 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922).

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-1, III piętro, pokój 310

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
Barbara Leśniak (barbaral@agh.edu.pl)

 

Opłata za oba semestry:  

4300 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy w soboty i niedziele co 2 tygodnie .