Marketing internetowy

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu marketingu internetowego. Szczególny nacisk zostanie położony na budowanie kontaktu studentów ze specjalistami branży internetowej i podnoszenie umiejętności z zakresu kreowania kampanii marketingowych w sieci. Kluczowe zajęcia teoretyczne i praktyczne będą prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin na co dzień realizujących kampanie internetowe.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?

Internet to przyszłość komunikacji społecznej w różnych dziedzinach życia (sferze prywatnej, publicznej, ekonomii, edukacji, itp.), stąd specjalistyczna i praktyczna wiedza dotycząca mediów elektronicznych jest wartością bezdyskusyjną w społeczeństwie współczesnym. Wychodząc z tego założenia, program studiów kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu marketingu internetowego oraz znaleźć zatrudnienie w różnych działach marketingu, w tym w agencjach interaktywnych, portalach i innych firmach działających w sieci. Studia kierujemy przede wszystkim do osób interesujących się Internetem, związanych lub planujących związać się z nim zawodowo (menadżerów, grafików, programistów, informatyków, badaczy społecznych).

 

1.    Budowanie marki w Internecie

2.    Budowanie strategii komunikacji

3.    Content marketing

4.    Copywriting

5.    Customer Experience

6.    E-commerce

7.    Email marketing

8.    Employer branding 

9.    Google Ads

10.  Google Analytics

11.  Growthhacking marketing

12.  Instagram marketing

13.  Kampanie reklamowe w social media

14.  Marketing automation

15.  Marketing B2B

16.  Marketing internetowy w praktyce

17.  Branding

18.  PR - nowoczesna komunikacja w praktyce

19.  Prawo autorskie w internecie

20.  Psychologia konsumenta

21.  SEO

22.  Service Design

23.  Social selling

24.  UX

25.  Wprowadzenie do marketingu internetowego

26.  Komunikacja marki w serwisie Facebook

27.  Video marketing

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą wiedzę umożliwiającą im zaprojektowanie, przygotowanie i realizację profesjonalnej strategii obecności marki w sieci. Będą w stanie dobrać narzędzia do zaplanowanych celów marketingowych i zrealizować kampanie interaktywne. Rozwiną oni swoją kreatywność i umiejętności niezbędne do prowadzenie biznesu w Internecie. Prócz wiedzy z zakresu marketingu absolwenci nauczą się efektywnie pracować w grupie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych oraz poznają reguły wyszukiwania i generowania informacji w sieci. Zdobyte umiejętności w zakresie prowadzenia badań internetowych pozwolą absolwentom sprawnie i kompleksowo rozumieć społeczności w Internecie, zarówno pod względem analizy socjologicznej, jak również na poziomie doboru grupy docelowej dla określonych usług internetowych.

Niezależnie od rodzaju dotychczasowego wykształcenia uczestnika studiów, będzie on w stanie sprawnie poruszać się w nowoczesnych rozwiązaniach interaktywnych, jak i oceniać je pod kątem opłacalności ekonomicznej. Znajomość narzędzi i trendów związanych z email i mobile marketingiem udoskonali warsztat absolwentów w działaniach z zakresu najbardziej skutecznych, jak i opłacalnych form promocji i reklamy w Internecie. Studenci zdobędą również umiejętności tworzenia interfejsów aplikacji i serwisów internetowych, a także przygotowania funkcjonalności narzędzi internetowych.

Praktyczna wiedza dotycząca zarządzania projektem internetowym wraz z wiedzą z zakresu prawa pozwoli absolwentom na twórczą i skuteczną aktywność w wielu interesujących przedsięwzięciach interaktywnych.

Czas trwania:

2 semestry (od IX 2022 do  VII 2023)

 

Termin zgłoszeń:

Od 20 czerwca do 15 września 2022 lub do wyczerpania miejsc

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
  • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH.

 

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: anosal@agh.edu.pl z wiadomością do kaleszcz@agh.edu.pl

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność rejestracji i wpłat na konto

 

Liczba miejsc:

Max. 38/grupa

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Aneta Nosal

Tel. 12 617 42 51

anosal@agh.edu.pl

 

Zgłoszenia przyjmujemy tylko elektronicznie na adresy:  anosal@agh.edu.pl

DW: kaleszcz@agh.edu.pl

 

W sprawie pytań prosimy o kontakt:

Aneta Nosal

Tel. 12 617 42 51

anosal@agh.edu.pl

Katarzyna Leszczyńska

Mob.: 508078632

kaleszcz@agh.edu.pl

 

Opłata:

5000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne.

Terminy zjazdów:

1 zjazd - 24 i 25 września 

2 zjazd - 15 i 16 października

3 zjazd - 5 i 6 listopada

4 zjazd - 26 i 27 listopada

5 zjazd 10 i 11 grudnia

6 zjazd 14 i 15 stycznia  2023

7 zjazd 28 i 29 stycznia 2023

Zajęcia będą odbywać się w trybie hybrydowym