Kreowanie doświadczeń klientów

Charakterystyka studiów:

 

Celem studiów podyplomowych „Kreowanie doświadczeń klientów” jest przygotowanie uczestników do umiejętnego kreowania doświadczeń interesariuszy, w tym szczególnie klientów, powiązanych z działalnością gospodarczą zainteresowanego. Jest to szczególnie ważne w warunkach silnej konkurencji. Każdy marketer powinien przemyśleć jak optymalnie generować wartość dla interesariuszy, czego szczególnym elementem jest metodyczne kreowanie odpowiednich doświadczeń najlepiej wynikających z wiedzy o tzw. insightach konsumenckich. Współcześni nabywcy chętnie angażują się w działania marketingowe i inne przedsięwzięcia oferentów, a także chcą mieć wpływ na ich kształt, co określane jest mianem prosumpcji. Warto zatem wypracować strategię zarządzania doświadczeniami klientów ukierunkowaną na wieloaspektowe korzyści dla wszystkich zaangażowanych: oferenta, nabywcy, partnerów, przedstawicieli mediów, internautów, społeczności lokalnej.

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Zarządzania AGH i praktyków biznesu. Mają charakter warsztatowy wspomagany niezbędnymi elementami wykładów, wideo treningów, symulacjami, rzeczywistymi projektami oraz studiami przypadków i są ukierunkowane na doskonalenie umiejętności uczestników w obszarze skutecznego zarządzania doświadczeniami interesariuszy prowadzonej gry rynkowej.

 

Po ukończeniu studiów uczestnicy przygotowani są do profesjonalnego planowania i projektowania procesów, doboru optymalnych narzędzi na potrzeby skutecznego kreowania odpowiednich doświadczeń klientów (i innych interesariuszy).

 

Program studiów:

Studia podyplomowe obejmują szeroką problematykę zarządzania doświadczeniami interesariuszy
w różnorodnych procesach rynkowych, zgodnie z ujęciem marketingowym i z uwzględnieniem: podstaw budowania doświadczeń i strategicznego zarządzania nimi, marketingu międzykulturowego, kreowania doświadczeń strategicznych klientów (partnerów), roli merchandisingu w tych procesach, kreowania doświadczeń interesariuszy organizacji pozarządowych, customer experience oraz user experience w mediach społecznościowych, contentowej komunikacji i jej wpływu na doświadczenia adresatów, marketingu sensorycznego i kreowania doświadczeń w e-commerce oraz interesariuszy szkoły, budowania zaangażowania i kreowania doświadczeń pracowników, customer care czyli obsługi klienta w Internecie, zarządzania wartością, marketingu doświadczeń dla produktów niematerialnych, projektów społecznych w praktyce i ich wpływu na doświadczenia interesariuszy, event marketingu oraz sposobów pomiaru user experiences w sieci. 

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych mają wiedzę i umiejętności zastosowania poznanych narzędzi, metod i procedur związanych z umiejętnym zarządzaniem doświadczeniami klientów i innych interesariuszy.

Uczestnicy studiów podyplomowych „Kreowanie doświadczeń klientów” zapoznają się z innowacyjnymi sposobami kreowania odpowiednich doświadczeń klientów z użyciem szerokich narzędzi marketingowych, sprawdzonych sposobów i praktyk popartych przykładami z rynku. Są przygotowani do wyznaczenia ścieżki doświadczeń klienta, jej oceny i usprawnień. Nabywają kompetencje do projektowania, prowadzenia i finalizowania projektów zarządzania doświadczeniami klientów w różnych sytuacjach rynkowych. Potrafią zastosować skuteczne narzędzia, w tym szczególnie cenione obecnie funkcjonalności sieci np. komunikację poprzez media społecznościowe i działania z zaangażowaniem influencerów, czy celebrytów.

Absolwenci studiów podyplomowych potrafią w sposób praktyczny, w codziennym życiu i warunkach zawodowych, wykorzystywać zdobyte umiejętności w zakresie skutecznych praktyk kreowania odpowiednich doświadczeń interesariuszy.

Studia skierowane są do właścicieli firm, menedżerów marek, praktyków zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych działań brandingowych ukierunkowanych na wymierne efekty.