Kierownik Cyfrowej Transformacji (Digital Transformation Manager)

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Studia poświęcone są nauce zarządzania złożonymi cyfrowymi programami transformującymi organizacje. Stanowią one uzupełnienie i wejście na wyższy – bardziej strategiczny poziom z obszaru zarządzania projektami i zarządzania zmianą w organizacjach. Na studiach studenci poznają w jaki sposób prowadzić tego typu transformacje w organizacjach, ale również jak zmieniają się poszczególne działy. Zostaną zapoznani z najnowszymi narzędziami, które podniosą efektywność realizacji tego typu inicjatyw i są wykorzystywane w biznesie. Wszystkie te zagadnienia będą krążyć w bliskiej okolicy technologii i jej wpływu na nowe wyzwania organizacji. Kluczowym elementem, będzie transformacja roli Kierownika Projektów w role Digital Transformation Managera. Studenci powinni posiadać minimum podstawową znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem projektów i funkcjonowania organizacji.

 

Program studiów:

 • Rewolucja Przemysłowa 4.0 - zarządzanie cyfrową transformacją
 • Technologie kreujące cyfrową transformacje
 • Trendy w transformacji technologii
 • Zwinne i hybrydowe zarządzanie projektami, programami oraz transformacjami w organizacjach
 • Prawo w erze cyfrowej transformacji oraz transformacja działów prawnych
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym i nowoczesna komunikacja
 • Zarządzanie zmianą w transformacjach organizacji ("Change Management")
 • Efektywne myślenie grupowe z elementami myślenia projektowego ("Design Thinking")
 • Kompetencje lidera przyszłości
 • Analiza finansowa, tworzenie scenariuszy biznesowych i wycena transformacji
 • Nowoczesny marketing cyfrowy i jego biznesowe wykorzystanie
 • Transformacja cyfrowa w praktyce w różnych branżach i różnych działach

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe skierowane są do osób, które niekoniecznie ukończyły studia o charakterze zarządzania projektami, lecz pokrewnym np. zarządzanie, technologia, marketing 3, 4, 5- letnie  (rodzaj ukończonych studiów nie ma jednak kluczowego znaczenia), posiadają podstawową wiedzę z zarządzania projektami np. Waterfall lub Agile lub miały styczność z projektami.

Absolwent studiów podyplomowych powinien być wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy jako kierownik cyfrowej transformacji i legitymować się szeroką wiedzą w zakresie prowadzenia transformacji, zarządzania zmianą oraz technologii ją wspierających.

 

Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:

 • znajomość zagadnień związanych z transformacjami przemysłowymi
 • znajomość kluczowych technologii kreujących cyfrową transformację
 • znajomość kluczowych trendów technologicznych
 • znajomość najważniejszych podejść do prowadzenia transformacji organizacji
 • znajomość podstawowych założeń dot. transformacji w obszarze prawnym oraz kluczowych obszarów prawnych, które powinny być uwzględnione w trakcie kreowania i wdrażania cyfrowych transformacji
 • umiejętność zarządzania zespołem online, realizację projektu w systemie online
 • znajomości podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem zmianą w ramach realizacji transformacji cyfrowych
 • umiejętności pracy koncepcyjnej i wykorzystanie elementów Design Thinking w rozwiązywaniu złożonych problemów w trakcie wdrażania transformacji
 • znajomość kluczowych kompetencji lidera przyszłości w kontekście zmieniających się wyzwań
 • znajomość podstawowych pojęć związanych z wyceną projektów i tworzeniem przypadków biznesowych (ang. "business case")
 • znajomość obszaru marketing cyfrowy (ang. digital marketing) i jego rosnącego wpływu na transformacje organizacji
 • znajomość kluczowych transformacji przed którymi stoją organizacje i działy oraz technologii, które je wspierają.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 15 X 2022 r. 

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w AGH, - 2 egzemplarze
 • odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (w tym licencjackich);
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł, która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
 • wszystkie dokumenty do pobrania ze strony: www.kct.agh.edu.pl (sekcja rekrutacja)

 

Kierownik Cyfrowej Transformacji (Digital Transformation Manager)Tryb zgłoszeń:

Kolejność zgłoszeń

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Informatyki Stosowanej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C2, pokój 406 (p. Emilia Ludwiczak) lub pokój 426 (p. Agnieszka Czernicka)

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Emilia Ludwiczak tel. 12 617 52 00 pawilon C2, pokój 406

Agnieszka Czernicka tel. 12 617 56 78 pawilon C2, pokój 426

Obsługa Administracyjna: Emilia Ludwiczak, Agnieszka Czernicka, Elżbieta Koszarek Sekretariat KIS: pawilon C2, pokój 406 lub 426

 

Opłaty:

5100 zł (w tym 100 zł opłaty wpisowej)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone w trybie zjazdów sobota–niedziela (6–7  zjazdów w semestrze, co ok. 2–3 tygodnie). Zajęcia rozpoczynają się nie wcześniej niż o godz. 8.00 i kończą nie później niż o godz. 18:30 (w większości przypadków zajęcia odbywają się w bloku w godz. 9–16:30).