Inżynieria oprogramowania

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Dwusemestralne studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania oferują łącznie 224 godziny dydaktyczne prowadzone w Katedrze Informatyki Stosowanej AGH, w trakcie których uczestnicy będą mogli nabyć praktyczne umiejętności w odniesieniu do najważniejszych faz cyklu życia oprogramowania.

Celem studiów jest nabycie licznych umiejętności praktycznych, wraz z niezbędną ich podbudową wiedzą teoretyczną tak, aby absolwenci mogli z powodzeniem uczestniczyć w procesach wytwórczych oprogramowania na różnych jego etapach i z różnymi wypracowanymi pozycjami zawodowymi. 

Zapraszamy do uczestnictwa w studiach podyplomowych:

 • osoby pragnące dokonać istotnej zmiany własnej sytuacji zawodowej poprzez wejście do branży IT, a dotychczas będące poza tą branżą,
 • osoby pracujące już w branży IT, ale po wcześniejszych studiach podstawowych z innych niż informatyka obszarów, obecnie pragnących pogłębić lub utrwalić wiedzę w zakresie IT,
 • osoby pracujące z powodzeniem w branży IT, ale których interesują pewne nowe dla nich aspekty w proponowanych studiach, lub pragnące ugruntować swoje doświadczenie, albo pragnące dokonać zmian w swoim profilu IT.

 

Program studiów:

Wykłady odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych salach audytoryjnych znajdujących się w infrastrukturze AGH. Ćwiczenia laboratoryjne odbywają się w dobrze wyposażonych laboratoriach komputerowych i są realizowane z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania. Całość zajęć ma miejsce w sercu kompleksu AGH (pawilony C2, C3, B1, w okolicy Biblioteki Głównej) bardzo łatwo osiągalnego komunikacyjnie ze wszystkich kierunków miasta. Uczestnicy mają dostęp do sieci uczelnianej, platformy e-learningowej.

 • Programowanie w C/C++
 • Metodologie obiektowe
 • Technologie komponentowe i sieciowe
 • Konstruowanie baz danych
 • Elementy inżynierii oprogramowania
 • Modele wytwarzania oprogramowania
 • Testowanie oprogramowania
 • Zaawansowane technologie bazodanowe
 • Technologie i aplikacje webowe
 • Użytkowanie i administrowanie systemem Unix/Linux
 • Zarządzanie projektem informatycznym

Szczegóły dotyczące programu na stronie internetowej studiów podyplomowych. 

 

Sylwetka absolwenta:

Sylwetkę absolwenta, po osiągnięciu zamierzonych celów studiów podyplomowych, można określić jak poniżej.

 • Absolwent będzie posiadał umiejętnościami programowania w językach C/C++/C# w stopniu co najmniej średnim lub zaawansowanym, w różnych środowiskach programistycznych IDE, stosowania technik komponentowych i sieciowych (VB.NET, C#, SOAP, REST, MVC, OSGi, ADO.NET, ORM, LINQ, inne). Umiejętności programistyczne będą wsparte przez wiedzę w zakresie technologii obiektowych (analiza i projektowanie) oraz podstawowych zasad inżynierii oprogramowania, w tym sieci przepływów, architektury systemu. Absolwent nabędzie umiejętności w dziedzinie konstruowania baz danych, w tym języka SQL, czy systemu MySQL.
 • Absolwent będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie projektowania systemów informatycznych, umiejętności w dziedzinie procesów inżynierii wymagań, nowoczesnych technologii zintegrowanego i kierowanego modelami projektowania obiektowego (UML) i zarządzania projektem informatycznym. Będzie posiadał umiejętności stosowania zaawansowanych technologii bazodanowych (PostgreSQL, Hibernate/JPA, PHP, inne), tworzenia aplikacji działającym w środowisku internetowym (HTML, CSS, REST, inne), programowania webowego (Java, Javascript). Absolwent będzie posiadał umiejętności używania systemu UNIX/Linux na poziomie co najmniej średnim lub administratora.

Absolwent będzie mógł zatem pracować w zespołach (jako członek lub kierownik projektu) wytwarzających oprogramowanie należące do szerokiej klasy: systemy informatyczne, bazy danych, aplikacje webowe, systemy czasu rzeczywistego, czy inne.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2023 r. do VI 2024 r.)

 

Termin zgłoszeń:

na bieżąco do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (do wglądu - celem poświadczenia jego kopii za zgodność z oryginałem);
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wys. 100 zł,  która jest wliczona w wysokość całkowitej opłaty za studia podyplomowe;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń, postępowanie kwalifikacyjne

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Sekretariat Katedry Informatyki Stosowanej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-2, pokój 406

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Katarzyna Dynak-Kozioł

tel.: 12 617 51 98

kkoziol@agh.edu.pl

Sylwia Stawarz

tel.: 12 617 51 99

sstawarz@agh.edu.pl

 

Opłaty:

 

5400 zł, w tym: 100 zł opłata wpisowa, I semestr 2800 zł, II semestr 2500 zł

 

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy w soboty i niedziele, co około dwa tygodnie.