Infrastruktura IT

Charakterystyka studiów:

„Infrastruktura IT” to studia poruszające problematykę rozmaitych technologii wspierających komunikację infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa z jej otoczeniem zewnętrznym. Zajmują się praktycznymi aspektami zastosowania tych technologii w przekazywaniu informacji – od procesów konfigurowania urządzeń, przez usługi, po wizerunek firmy kreowany za pośrednictwem nowoczesnych technologii przekazu treści. Są studiami dla praktyków – traktując o metodach wdrażania konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na problemy techniczne napotykane w działalności i związane przekazem informacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Duży nacisk położony został na kwestię eksploatacji sprzętowej infrastruktury technicznej, w tym sieci komputerowych. Zamiast dość pospolitego w różnorodnych kursach i szkoleniach przerostu teorii nad praktyką wspomniane studia oferują konkretne odpowiedzi pytania: "Co zrobić, aby dana rzecz po prostu dobrze działała?"

Tematyka studiów skupia się wokół następujących ramowych zagadnień:

 • Problemy techniczne związane z komunikacją w infrastrukturze sieci komputerowych
 • Tworzenie nowoczesnych usług internetowych i promocja tych usług w Internecie
 • Wykorzystanie różnorodnych urządzeń elektronicznych i komputerowych do wzbogacania „otoczenia informacyjnego” systemu informatycznego i firmy
 • Praktyka użytkowania multimediów w systemach informatycznych oraz Internecie
 • Dostęp do Internetu oraz mające odbicie w działaniu usług sieciowych techniczne aspekty funkcjonowania Internetu
 • Praktyczne aspekty zabezpieczania danych oraz usług przed zagrożeniami płynącymi z Internetu
 • Wirtualizacja zasobów w Internecie oraz sieciach korporacyjnych. Administrowanie systemami operacyjnymi w zakresie umożliwiającym udostępnianie usług.

Studia przeznaczone są nie tylko dla specjalistów z zakresu IT (Technologii Informacyjnych), czy osób odpowiedzialnych za zaplecze techniczne w firmie lub innej organizacji. Skorzystają z nich także te osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o wdrażaniu i utrzymywaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych związanych z Internetem, technologiami cyfrowymi, sieciami komputerowi czy multimediami.

 

Program studiów:

 • Lokalne sieci komputerowe: Montaż infrastruktury LAN, systemy operacyjne dla przełączników Ethernet, wirtualizacja sieci Ethernet, przełączniki segmentu CORE, sieci bezprzewodowe WiFi IEEE 802.11, udostępnianie i zabezpieczanie WiFi, tworzenie tuneli WiFi, integracja systemów wbudowanych w sieciach komputerowych (kamery IP, sondy Ethernet itp.), standardy komunikacji bezprzewodowej pomiędzy urządzeniami komputerowymi (moduły przemysłowe 433 MHz, 2,4 GHz, ZigBee, Bluetooth itp.), rozszerzenia instalacji LAN (bramki PLC, systemy PoE, mostki RS232 itp.), IPv4 i IPv6 w instalacjach LAN, podstawy rutowania IP, łącza PPPoE, mostkowanie sieci LAN, QoS (Quality of Service), konfigurowanie popularnych usług sieciowych.
 • Techniki udostępniania usług Internetowych i promocja w Internecie: hosting usług WWW i pozycjonowanie treści w Internecie, promocja w portalach multimedialnych i społecznościowych, reklama w Internecie, aspekty formalne serwisów i transakcji internetowych, systemy płatności w Internecie – wdrożenia we własnych usługach, urządzenia mobilne w usługach internetowych (tworzenie i dystrybucja aplikacji mobilnych od strony technicznej)
 • Multimedia i transmisje multimedialne w systemach informatycznych: Techniki kompresji obrazu i dźwięku wykorzystywane w transmisjach multimedialnych w Internecie, strumieniowanie multimediów pomiędzy użytkownikami oraz ruch IP multicast, użytkowanie sieciowych protokołów strumieniowania multimediów, systemy telefonii IP (VoIP), systemy wideokonferencyjne w praktyce, telewizja przemysłowa i jej integrowanie z systemami informatycznymi, transmisje multimedialne w usługach WWW, systemy prezentacji 3D w usługach WWW, tworzenie oprogramowania dla potrzeb transmisji multimedialnych, systemy wizyjnej projekcji wielkogabarytowej i inne nietypowe rozwiązania w projekcji multimediów.
 • Terminale cyfrowe i urządzenia HID: mikrokontrolery i systemy wbudowane (praktyka budowania urządzeń z ich wykorzystaniem), podstawy techniki cyfrowej konieczne do integracji urządzeń wejścia i wyjścia z systemami komputerowymi, integracja popularnych sensorów elektronicznych w urządzeniach, integracja popularnych czytników identyfikacji obiektów (RFID, NFC, Barcode, QR Code, beacon’s, SmartCards itp.), techniki graficznej prezentacji informacji oparte na urządzeniach elektronicznych (matryce graficzne GLCD, wyświetlacze TFT, OLED, E-paper itp.), komputerowe urządzenia HID (nietypowe klawiatury, panele dotykowe, sensory obecności, gestów, czytniki, urządzenia kontroli dostępu), projektowanie systemów opartych o urządzenia elektroniczne.
 • Bezpieczeństwo zasobów i komunikacji w Internecie: Najważniejsze metody i narzędzia kryptograficzne oraz ich praktyczne implementacje, zabezpieczanie komunikacji w popularnych usługach sieciowych i w obiegu dokumentów elektronicznych (HTTPS, podpisy elektroniczne, kody uwierzytelniające), charakterystyka technologii webowych (HTTP, HTML, JS itp.) oraz ich wpływ na bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczne składowanie danych (infrastruktura centrów danych, zabezpieczanie baz danych, systemy rozproszone zarządzające danymi), przechowywanie i zabezpieczanie danych w „chmurze”, ochrona infrastruktury firmowej przed atakami oraz skutkami awarii (zapory/firewall, wirtualne sieci prywatne, kopie bezpieczeństwa, szyfrowanie danych).
 • Sieci rozległe i dostęp do Internetu: Techniczne podstawy organizacji i funkcjonowania Internetu, wielosegmentowe sieci IP i technologie z nimi powiązane (przeznaczenie i możliwości zastosowania w firmowej infrastrukturze sieciowej), sieciowe systemy operacyjne dla ruterów IP, popularne i widoczne w praktyce eksploatacji usług internetowych protokoły komunikacyjne w sieciach komputerowych (TCP, UDP, RTP, ICMP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, TLS/SSL, SSH, LDAP i inne), technologie ostatniej mili w sieciach komputerowych i rozwiązania z nimi powiązane (umożliwiające podłączenie do Internetu), technologie łącz w rozległych sieciach komputerowych (wymagania, montaż, projektowanie).
 • Administrowanie systemami operacyjnymi i wirtualizacja: Administrowanie systemami operacyjnymi i usługami (Windows Server, Linux, MacOS), wirtualizacja w praktyce (wirtualizacja serwerów, aplikacji, prezentacji, pamięci masowych, sieci, stacji roboczych), obsługa platform wirtualizacji (KVM, VMware, Microsoft), chmury obliczeniowe - przykłady w praktyce (Kolokacja, IaaS, PaaS, SaaS), usługi publicznych chmur obliczeniowych i ich wykorzystywanie w praktyce na przykładach popularnych dostawców.

Program szkolenia porusza przekrój typowych problemów technicznych hamujących wdrożenia internetowych technologii informacyjnych w praktyce. Przedmioty studiów są nieszablonowe i zawierają wiedzę przygotowaną dla praktyków. Głównym ich celem jest prezentacja rozwiązań technicznych, czy metod wdrażania, a nie jedynie podstaw teoretycznych przetwarzania informacji.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do osób, które ukończyły lub kończą dowolne studia techniczne, niekoniecznie o charakterze informatycznym (3-, 4-, 5-letnie, gdzie rodzaj ukończonych studiów nie ma znaczenia), posiadają podstawową wiedzę dotyczącą Internetu i interesują się nowoczesnymi technologiami wymiany informacji.

Absolwent studiów powinien być wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy jako osoba odpowiedzialna za utrzymanie infrastruktury IT, czy prowadzenie wdrożeń nowoczesnych technologii komunikacyjnych, zarówno lokalnych jak i internetowych. Będzie też w stanie skutecznie pokonywać problemy techniczne związane z zarządzaniem infrastrukturą IT własnej firmy.

Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności:

 • Znajomość zasad działania i praktyczna umiejętność konfigurowania komputerowych sieci lokalnych (w tym także bezprzewodowych).
 • Szeroka wiedza dotycząca zasad funkcjonowania Internetu oraz użytkowania zaawansowanych technologii przekazu informacji w Internecie.
 • Umiejętności w zakresie wykorzystania w praktyce technologii transmisji multimedialnych, w tym przede wszystkim dźwięku i wizji w Internecie.
 • Znajomość zasad funkcjonowania cyfrowych urządzeń technicznych pozwalających na wymianę informacji pomiędzy systemami informatycznymi, a ich otoczeniem. Praktyczne umiejętności budowania i integrowania takich urządzeń.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwem w Internecie.
 • Praktyczna wiedza dotycząca technik promocji usług oraz technologii pozwalających na udostępnianie usług w Internecie.
 • Umiejętności w dziedzinie zarządzania komputerowymi systemami operacyjnymi i wirtualizacji w systemach operacyjnych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2020 r. do VI 2021 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 15 X 2020 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w AGH.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon C-2, pok. 406 (p. Katarzyna Dynak-Kozioł)

tel.: 12 617 51 98

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Katarzyna Dynak-Kozioł

tel.: 12 617 51 98

kkoziol@agh.edu.pl

 

 

Opłaty:

3900 zł (w tym 100 zł opłaty wpisowej)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia są prowadzone w trybie zjazdów sobota–niedziela (5–6  zjazdów w semestrze, co ok. 2–3 tygodnie). Liczba zjazdów może być dostosowywana do propozycji uczestników (w miarę możliwości). Zajęcia rozpoczynają się nie wcześniej niż o godz. 8.00 i kończą nie później niż o godz. 18.45 (w większości przypadków zajęcia odbywają się w bloku w godz. 9–16).