Budowanie wizerunku pracodawcy (Employer Branding)

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest wykształcenie specjalistów ds. zarządzania wizerunkiem pracodawcy, posiadających interdyscyplinarną, praktyczną i aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk dotyczących employer brandingu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu biznesowego, wizerunkowego, marketingowego oraz twardego i miękkiego HR.

Są to pierwsze studia podyplomowe w Polsce tak kompleksowo obejmujące zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem wizerunku pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz organizacji, odpowiadające na aktualne potrzeby rynku pracy oraz na zainteresowanie firm i działów HR, PR i marketingu.

Warsztaty, wykłady i konwersatoria są prowadzone przez najlepszych polskich praktyków biznesu – przedstawicieli firm konsultingowych, agencji employer brandingowych, rekrutacyjnych, marketingowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw realizujących programy z zakresu zarządzania marką pracodawcy.

Szczególny nacisk jest położony na budowanie relacji studentów z praktykami biznesu oraz na podnoszenie ich umiejętności z zakresu prowadzenia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, nowoczesnego zarządzania rekrutacją i selekcją, e-HR, zarządzania talentami, rozwojem i różnorodnością, a także prowadzenia badań, przygotowywania strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych.

 

Program studiów:

Blok I. Podstawy employer branding

1. Budowanie wizerunku pracodawcy na podstawie doświadczeń kandydata i pracownika – wprowadzenie (8 godz.)

2. Budowanie strategii employer branding (8 godz.)

3. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji (8 godz.)

4. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz (8 godz.)

5. Siła marki osobistej w działaniach pracodawcy (6 godz.)

6. Określanie grup docelowych w kampaniach wizerunkowych (8 godz.)

7. Pomiar działań strategii wizerunkowej pracodawcy (8 godz.)

8. Pomiar działań strategii wizerunkowej pracodawcy w praktyce (4 godz.)

9. Rzecznictwo pracownicze (Employee advocacy) (2 godz.)

 

Blok II. Nowoczesne zarządzanie procesem rekrutacji i e-HR

1. E-rekrutacja. Badania, narzędzia, trendy (8 godz.)

2. Design thinking w HR (8 godz.)

3. Pracodawca w mediach społecznościowych (8 godz.)

4. Grywalizacja w rekrutacji (6h)

5. Prawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia w praktyce (8 godz.)

6. Rola agencji HR w budowaniu wizerunku pracodawcy (4 godz.)

7. Zwinne zarządzanie (Agile) w EB (8 godz.)

 

Blok III. Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz firmy

1. Komunikacja wewnętrzna i kryzysowa (8 godz.)

2. Organizowanie wydarzeń i imprez pracowniczych (6 godz.)

3. Wynagradzanie i motywowanie pracowników (8 godz.)

4. Rola kierowników liniowych w budowaniu wizerunku pracodawcy (4 godz.)

5. Zarządzanie różnorodnością (8 godz.)

6. Komunikacja w zarządzaniu zmianą (6 godz.)

7. CSR. Jak być firmą odpowiedzialną społecznie (6 godz.)

8. Wizerunek wnętrza. Jak stworzyć przyjazne miejsce pracy (6 godz.)

 

Blok IV. Budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz

1.     Kampanie rekrutacyjne i wizerunkowe – od pomysłu do realizacji (12 godz.)

2.     Video i audio w employer brandingu (8 godz.)

3.     Projektowanie użytecznych stron kariery (8 godz.)

4.     Narzędzia mobilne i automatyzacja komunikacji pracodawcy w EB (8 godz.)

5.     Content marketing w działaniach pracodawców (6 godz.)

6.     EB na scenie. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (6 godz.)

7.     Sprzedaż i negocjacje w działaniach HR & EB (6 godz.)

 

Projekt końcowy. Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu kampanii rekrutacyjnej w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

 

Sylwetka absolwenta:

Adresatem studiów są osoby zainteresowane zagadnieniem employer brandingu, a szczególnie pracownicy działów HR, PR i marketingu oraz firm rekrutacyjnych i doradczych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych narzędzi, najświeższych trendów, badań i najlepszych praktyk zarządzania marką pracodawcy i przyciągania najlepszych kandydatów z rynku, e-rekrutacji i e-HR, tworzenia przyjaznego i atrakcyjnego środowiska pracy, zarządzania talentami, rozwojem, zmianą i różnorodnością oraz wykorzystywania najnowocześniejszych narzędzi internetowych i mobilnych w przygotowywaniu skutecznych strategii i realizacji kampanii rekrutacyjnych w środowisku internetowym i mobilnym.

Studia kierujemy także do wszystkich osób, które chcą pracować jako eksperci w firmach rekrutacyjnych, konsultingowych i marketingowych lub też myślą o prowadzeniu własnej działalności z zakresu employer brandingu.

 

W trakcie naszych studiów:

Zdobędziesz wiedzę umożliwiającą zaprojektowanie, kompleksową realizację i pomiar wewnętrznej i zewnętrznej strategii employer branding. Dowiesz się również, w jaki sposób projektować, przeprowadzać, analizować i interpretować wyniki badań wspierających budowanie wizerunku pracodawcy.

Zdobędziesz także wiedzę z zakresu rekrutacji, selekcji oraz adaptacji pracowników, a także nowoczesnego zarządzania projektami rekrutacyjnymi i efektywnego wykorzystywania narzędzi e-rekrutacyjnych. Poznasz praktyczne aspekty działania firm HR. Nabędziesz umiejętność taktycznej oceny właściwego wyboru formy zatrudnienia w firmie. Będziesz także zdolny do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań w zakresie zatrudnienia członków zespołu ds. danego projektu, a nabyte umiejętności wykorzystasz do funkcjonowania jako lider zespołu, właściciel firmy itp.

Zdobędziesz również kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania marką pracodawcy wewnątrz organizacji. Poznasz modele zarządzania talentami i rozwojem w firmach i nauczysz się prowadzenia rozmów rozwojowych oraz tworzenia development planów. Zajęcia przygotują Cię do wpisania komunikacji wewnętrznej w strategię biznesową firmy, opracowania jej celów i doboru optymalnych narzędzi. Usystematyzujesz swoją wiedzę z zakresu motywowania i wynagradzania pracowników i poznasz podstawowe narzędzia zarządzania wynagrodzeniami Zdobędziesz również wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania różnorodnością, CSR oraz wolontariatu pracowniczego, jak również poznasz zasady skutecznego stosowania instrumentów społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu.

Co więcej, rozwiniesz swoją kreatywność i umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych kampanii rekrutacyjnych w Internecie i poza nim. Poznasz zasady projektowania użytecznych internetowych i mobilnych stron kariery, skutecznych i atrakcyjnych materiałów wizerunkowych dla kandydatów, realizowania atrakcyjnych filmów korporacyjnych, wykorzystywania grywalizacji w rekrutacji oraz projektowania przestrzeni biurowych przyjaznych pracownikom. Nabędziesz również umiejętności analizy dostępnych narzędzi social media, możliwych do wykorzystania w komunikacji marketingowej oraz prowadzenia angażującej, budującej interakcję komunikacji pracodawcy w social media. W wyniku przeprowadzonych zajęć zdobędziesz również profesjonalną wiedzę i umiejętności autoprezentacyjne.

 

Czas trwania:

2 semestry, 14 zjazdów, 216 godz. zajęć (od X 2022 r. do IX 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 12 VII do 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

·       formularz zgłoszeniowy (do pobrania);

·       poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

·       poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;

·       oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH.

 

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: chromik@agh.edu.pl (z kopią do: rtyrala@agh.edu.pl).

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat na konto

 

Liczba miejsc:

33

  

Opłata:

5 200 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2 600 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Planowo zajęcia na studiach studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. W przypadku nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.

Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne.