Efektywne użytkowanie energii elektrycznej

Charakterystyka studiów: 

Efektywność energetyczna – w tym także elektroenergetyczna – staje się w Polsce, podobnie jak w innych krajach, jednym z głównych zadań współczesnej techniki. Znaczenie tego problemu ma charakter zarówno globalny (z perspektywy środowiska naturalnego, deficytu surowców energetycznych itp.), jak również lokalny (z perspektywy rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, budżetów firm, gospodarstw domowych itp.). Zagadnienie ma charakter interdyscyplinarny, a jego rozwiązanie wymaga ciągłego doskonalenia wiedzy oraz posiadania aktualnej informacji technicznej. Proponowane studia podyplomowe służą właśnie rozszerzeniu wiedzy na powyższe tematy.

 

Program studiów:

· Wprowadzenie do problematyki efektywnego użytkowania energii

· Energooszczędne oświetlenie

· Energooszczędne silniki i napędy elektryczne

· Energooszczędność w instalacjach i sieciach elektrycznych

· Urządzenia elektrotermiczne w przemyśle

· Urządzenia elektrotermiczne w budownictwie i w gospodarstwach domowych

· Jakość energii elektrycznej, gospodarka mocą bierną

· Pomiar mocy i energii elektrycznej

· Systemy „inteligentnego” budynku

· Systemy sterowania zużyciem energii w przemyśle i budownictwie

· Bezprzerwowe układy zasilające, systemy magazynowania energii elektrycznej

· Alternatywne źródła energii elektrycznej

· Audyt energetyczny

· Konsultacje prac końcowych

· Prezentacja prac końcowych

W ramach studiów podyplomowych zostaną wykorzystane materiały dydaktyczne opracowane w ramach programu Leonardo Power Quality Initative (www.lpqi.org).

 

Sylwetka absolwenta:

Studia podyplomowe i kursy profesjonalne (poszczególne moduły wykładowe) przeznaczone są dla pracowników elektroenergetyki zawodowej (zarówno działów technicznych, jak i obsługi klientów), pracowników przedsiębiorstw elektroinstalacyjnych, odbiorców energii elektrycznej z sektora przemysłu i usług, producentów sprzętu oraz pracowników działów marketingowych firm oferujących na rynku sprzęt elektrotechniczny, elektroniczny i informatyczny, w tym sprzęt stosowany w gospodarstwach domowych (AGD), pracowników administracji państwowej i instytucji samorządowych zajmujących się zagadnieniami energetycznymi.

Słuchacze studiów uzyskają wiedzę w zakresie możliwości redukcji zużycia energii elektrycznej w różnych środowiskach, takich jak: energetyka zawodowa, handel i usługi oraz środowisko przemysłowe lub komunalne. Po zakończeniu studiów absolwenci powinni posiadać umiejętności wystarczające do wykonania samodzielnej oceny energochłonności różnych obiektów oraz zaproponowania możliwych środków technicznych i organizacyjnych służących poprawie istniejącego stanu.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2019 r. do XII 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 XI 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o przyjęcie na studia
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (uwierzytelniona kopia)

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-1, pokój 117

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Małgorzata Ledwoń

tel.: 12 617 28 01

ledwon@agh.edu.pl

 

Opłaty:

7000 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w piątki w godz. 16.00–19.15 i w soboty w godz. 9.00–14.00.