Dokumenty dotyczące studiów podyplomowych

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AGH                                                    (Zarządzenie Rektora AGH nr 6/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.)
SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AGH (Zarządzenie Rektora AGH nr 73/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.)
 

PROCEDURY DOTYCZĄCE TWORZENIA I ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Formularze do pobrania:

 

Wytyczne ws. przyjęcia na studia podyplomowe osób niebędących obywatelami polskimi