Budowanie marki w praktyce

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe „Budowanie marki w praktyce” obejmują zagadnienia od podstaw budowania marki do zarządzania strategicznego marką (ang. branding) zgodnie z rozwojem wiedzy fachowej w tym obszarze. Współczesne marki są personifikowane, generują wymierne korzyści i ludzie chcą z nimi wchodzić w relacje. Dlatego też szczególna uwaga zwrócona zostanie na budowanie społeczności marki i wykorzystanie w tym celu nowoczesnych działań marketingowych.

 

Uczestnicy studiów podyplomowych nabywają umiejętność profesjonalnego planowania i projektowania procesów, doboru optymalnych narzędzi na potrzeby skutecznego zarządzania marką różnych obiektów rynkowych (osób, firm, produktów, miejsc, regionów, wydarzeń i innych przedsięwzięć) w konkretnej sytuacji problemowej.

 

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału Zarządzania AGH i praktyków biznesu. Mają charakter warsztatowy wspomagany niezbędnymi elementami wykładów, wideo treningów, symulacjami, rzeczywistymi projektami oraz studiami przypadków i są ukierunkowane na doskonalenie umiejętności uczestników w obszarze skutecznego brandingu w obecnych warunkach rynkowych.

 

Po ukończeniu studiów uczestnicy posiadają wiedzę teoretyczną o narzędziach, metodach
i procedurach współczesnych działań brandingowych oraz nabywają umiejętności i kompetencje umożliwiające ich usprawnianie, projektowanie i wdrażanie dla własnych przedsięwzięć rynkowych.

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje zagadnienia od podstaw budowania marki do brandingu strategicznego, elementy psychologii zachowań współczesnych nabywców, podstawy badań marketingowych na rzecz metodycznego kreowania niepowtarzalnej marki, employer branding, kreowanie marki osobistej eksperta, customer experience oraz user experience w budowaniu marki, specyfikę zarządzania rozwojem produktu markowego, budowanie marki B2B, komunikację contentową marki, wpływ zarządzania innowacjami na markę firmy, kampanie inbound marketingu marki, wizerunek marki i jego znaczenie, instagram marketing marki, wprowadzanie nowej marki na rynek, działania
e-marketingowe, budowanie lojalności wobec marki, sposoby badania skuteczności działań
e-marketingu marki oraz tworzenie społeczności marki i angażowanie prosumentów w projekty powiązane z marką.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych mają wiedzę i umiejętności zastosowania poznanych narzędzi, metod i procedur marketingowych do budowania marki jako narzędzia przewagi konkurencyjnej. Doświadczają sytuacji doskonalenia praktyk budowania marki różnych obiektów rynkowych: osób, firm, produktów, miast, eventów i innych strategicznych jednostek biznesu. Są przygotowani do oceny i usprawnień zastanych działań brandingowych oraz projektowania, prowadzenia i finalizowania projektów w tym zakresie respektując uwarunkowania rynkowe.

Potrafią w sposób praktyczny, w codziennym życiu i warunkach zawodowych wykorzystywać zdobyte umiejętności na potrzeby budowania marki konkretnych obiektów rynkowych.

Studia skierowane są do właścicieli firm, menedżerów marek, praktyków zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych działań brandingowych ukierunkowanych na wymierne efekty.