Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach produkcyjnych

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznania i ograniczenia szkodliwego wpływu na zdrowie i zagrożenie życia pracowników szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, metod organizacji szkoleń w zakresie BHP, ograniczenia negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych.

 

Program studiów:

§  Regulacje prawne w zakresie ochrony pracy

§  Systemy zarządzania BHP

§  Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania BHP

§  Ergonomia na stanowisku pracy

§  Choroby zawodowe i obowiązki pracodawcy i pracownika dla ich ograniczenia

§  Pierwsza pomoc przedlekarska

§  Zagrożenia występujące na stanowiskach pracy. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

§  Bezpieczeństwo pożarowe zakładu pracy

§  Środki ochrony indywidualnej

§  Przygotowanie pedagogiczne. Metodyka prowadzenia szkoleń

§  Obowiązki służb BHP

§  Normy Maszynowe

 

Sylwetka absolwenta:

Oferta kierowana jest do absolwentów wyższych uczelni, którzy już pracują lub chcieliby pracować w służbach BHP. Słuchaczami studium mogą być absolwenci uczelni technicznych, uniwersytetów i szkół pedagogicznych.

 

Czas trwania:

2 semestry (od XI 2019 r. do IX 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 31 X 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy,
  • wniosek zgłoszeniowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów.

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Ilość miejsc:

22-30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-3, pokój 202

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Katarzyna Kościuszko (tel.: 12 617 39 22, 423 42 98)

 

Opłaty:

3 800,00 zł 

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia w trakcie dwudniowych sesji w soboty i niedziele, 165 godz. dydaktycznych.