Analiza danych – Data Science

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

Oferta studiów kierowana jest do wszystkich, którzy będą zajmowali się szeroko rozumianą analizą oraz przetwarzaniem, często bardzo dużych zbiorów różnorodnych danych. Pojęcia „Analiza danych” oraz „Data Science” łączą kompetencje z wielu dziedzin, specjalności takich jak: matematyka, statystyka, bazy danych, programowanie. Posiadanie takiej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności jest coraz częściej pożądane na rynku IT.  

 

Program studiów:

W programie znajdują się zarówno przedmioty pozwalające na zdobycie wiedzy o charakterze ogólnym (statystyka, bazy danych), przedmioty umożliwiające nabycie umiejętności programowania w wybranych językach (R, SQL, Python) jak i przedmioty dotyczące specjalistycznych metod przetwarzania i analizy danych (hurtownie danych, eksploracja danych, uczenie maszynowe, przetwarzanie i analiza danych tekstowych). 

Lista przedmiotów:

 1. Wprowadzenie do analizy danych i data science
 2. Statystyka
 3. Bazy danych
 4. Programowanie w języku Python
 5. Ekstrakcja danych ze źródeł internetowych
 6. Hurtownie danych
 7. Analiza dużych zbiorów danych w środowisku Spark
 8. Uczenie maszynowe
 9. Eksploracja danych
 10. Analiza danych tekstowych
 11. Sieci społeczne
 12. Analiza danych przestrzennych
 13. Wizualizacja dużych zbiorów danych
 14. Prawne aspekty analizy danych
 15. Seminarium - Projekty dyplomowe
 16. Projekt dyplomowy

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu: Statystyki (przygotowanie danych, stosowanie metod analizy i wnioskowania statystycznego, opracowanie wyników); Baz  Danych oraz metody dostępu do danych zgromadzonych w różnorodnych bazach danych (relacyjnych, NoSQL),  a także otwartych źródłach internetowych. Nabędzie umiejętność programowania w językach umożliwiające pobieranie danych, ich przetwarzanie oraz analizę takie jak: R, SQL, Python. Będzie potrafił stosować różnorodne zaawansowane metody i technik analizy danych takie jak: uczenie maszynowe, sieci neuronowe,  ekspoloracja danych, przetwarzanie dużych zbiorów danych i big data; oraz analizować dane różnego typu: strukturalne, tekstowe – zapisane w języku naturalnym, grafowe – sieci społeczne, czy też dane przestrzenne.

W szczególności absolwent studiów „Analiza danych – Data Science” będzie potrafił:

 • pobierać i łączyć dane z różnych źródeł (zarówno strukturalnych, jak i nieustrukturyzowanych): baz danych (relacyjnych i baz typu NoSQL), hurtowni danych, arkuszy kalkulacyjnych, źródeł internetowych, dokumentów tekstowych itp. 
 • przygotowywać dane i oceniać jakość danych
 • dobierać odpowiednie metody, techniki i narzędzia analizy danych oraz przeprowadzić analizę danych
 • graficznie przedstawić zarówno dane jak i wyniki analiz, a także dokonać interpretacji i oceny tych wyników

Ważnym uzupełnieniem tych zagadnień będzie wiedza dotycząca prawnych aspektów gromadzenia, przetwarzania i analizy danych. 

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do VII 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

począwszy od maja 2022 aż do wyczerpania limitu miejsc lub do 30 IX 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów, nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są od kandydatów przez stronę: https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/data-science/

Następnie wymagane do przyjęcia dokumenty należy przesłać do sekretariatu Studiów drogą elektroniczną (z obowiązkiem późniejszego osobistego potwierdzenia składanych dokumentów).

Obowiązuje kolejność zgłoszeń (za zgłoszenie uznaje się złożenie wszystkich wymaganych dokumentów).

 

Liczba miejsc:

min. 38, maks. 42

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków,
pawilon D-17 (Instytut Informatyki), pok. 2.13

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Paulina Mularczyk-Mędrykowska
paw D17 pok. 2.13
tel: +48 12 328 33 21   
email: paula@agh.edu.pl

 

Opłaty:

6800 zł (w tym opłata wpisowa 100 zł).
Opłatę należy wnieść w dwóch ratach: 4600 zł za pierwszy semestr i 2200 zł za drugi.

 

Informacje dodatkowe:

https://podyplomowe.informatyka.agh.edu.pl/oferta/data-science/