Zarządzanie nieruchomościami – studia weekendowe

LINK DO SYLABUSA

Charakterystyka studiów:

 Studia organizowane są w trybie jednostopniowym. Obejmują 185 godzin dydaktycznych. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych niezbędnych do zarządzania nieruchomościami przez osoby, które już administrują budynkami oraz pośredniczą w wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, bądź też zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze.

 

Program studiów:

I semestr

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego i prawo zobowiązań
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Ochrona danych osobowych
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Podstawy budownictwa
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami
 • Podstawy marketingu
 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

II semestr

 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
 • Elementy rachunkowości
 • Elementy planowania i kalkulacji kosztów
 • Przeglądy techniczne i remonty
 • Podstawy kosztorysowania
 • Standardy etyka zawodowa i organizacje zarządców nieruchomości
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszanymi
 • Zarządzanie nieruchomościami biurowymi i centrów handlowych
 • Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych
 • Praca dyplomowa

 

 

Sylwetka absolwenta

Studia Zarządzanie nieruchomościami przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie wykonujących zawód administratora  nieruchomości, kadry kierowniczej i dla specjalistów, którzy pracują w innych instytucjach gospodarujących nieruchomościami. Studia przygotowują do zawodu osoby, które zamierzają dopiero podjąć pracę w tym sektorze. 

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2022 r. do  VI 2023 r.)

 

Termin zgłoszeń:

do 30 września 2022 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy (do pobrania);
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych.

 

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków

pawilon D-14, pokój 2

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Agnieszka Bańdo

tel.: 12 617 42 22

abando@zarz.agh.edu.pl

Wydziałowa strona internetowa studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami:

www.zarzadca.zarz.agh.edu.pl

 

Opłaty:

2 900 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywać się będą  średnio dwa razy w miesiącu podczas trzydniowych sesji dydaktycznych: w piątki( 17.00–21.00), w soboty (9.00–17.30), w niedziele (9.00–17.30).