Negocjacje i mediacje - alternatywne metody budowania porozumienia

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli profesjonalnego negocjatora i mediatora w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, rodzinnych i pracowniczych. Studia są odpowiedzią na pojawiające się wyzwania społeczno-gospodarcze związane z dynamicznie zmieniającymi się warunkami rynkowymi, globalizacją, różnorodnością i powszechnie występującymi  napięciami. Pozwolą słuchaczom uzupełnić wiedzę z zakresu alternatywnych form rozwiązywania sporów w przestrzeni prawnej, społecznej i biznesowej. Niezbędna wiedza teoretyczna z obszaru psychologii i prawa, wzmocniona zostanie treningami praktycznymi, warsztatami oraz przewodnikiem po zawodzie profesjonalnego mediatora i negocjatora.

 

Program studiów:

Blok modułów wspólnych dla wszystkich słuchaczy

1.      Psychologia społeczna

2.      Komunikacja w mediacjach i negocjacjach

3.      Podstawy negocjacji

4.      Autoprezentacja

5.      Asertywność

6.      Aspekty prawne mediacji cywilnych

7.      Aspekty prawne mediacji karnych

8.      Mediacje karne

9.      Mediacje cywilne

10.  Mediacje pracownicze

11.  Seminarium dyplomowe

 

Wybór ścieżki specjalizacyjnej

I. Mediacje rodzinne i w sprawach nieletnich

I.12. Aspekty prawne mediacji rodzinnych

I.13. Aspekty prawne mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego

I.14. Mediacje rodzinne

I.15. Mediacje w sprawach nieletnich sprawców czynu karalnego, rówieśnicze i szkolne

I.16. Obowiązkowe rodzinne spotkania informacyjne

 

II. Negocjacje i mediacje w biznesie

II.12. Wywieranie wpływu w procesie negocjacji

II.13. Prowadzenie negocjacji

II.14. Etykieta w biznesie i negocjacje wielokulturowe

II.15. Aspekty prawne mediacji gospodarczych

II.16. Mediacje gospodarcze

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych przygotowaniem i zdobyciem uprawnień do wykonywania nowego zawodu mediatora w sprawach ukierunkowanych biznesowo, społecznie i z obszaru prawa karnego, a także uzyskania dodatkowych kwalifikacji obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje w zawodzie obecnie wykonywanym.

Szczególnie atrakcyjne będą dla właścicieli firm i osób zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, handlowych i HR, radców prawnych i adwokatów, pracowników firm windykacyjnych, pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach i telekomach a także specjalistów z firm consultingowych, urzędów i ośrodków zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych.

 

Czas trwania:

od dnia 01.10.2019 do dnia 30.09.2020

 

Termin zgłoszeń:

od 5 czerwca 2019 do 25 września 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

  - odpis dyplomu studiów wyższych (magistra, licencjata lub inżyniera),
  - kwestionariusz osobowy,
  - zobowiązanie dotyczące pokrycia kosztów studiów

 

Tryb zgłoszeń:

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 18.00. Przeważnie jeden zjazd w miesiącu.