Inżynieria złóż ropy i gazu – konwencjonalnych i niekonwencjonalnych

Charakterystyka studiów:

Studia swym zakresem obejmują zagadnienia związane z geologią, geofizyką i inżynierią złóż węglowodorów, systemami ich udostępniania, sposobami ich eksploatacji, a także ich zagospodarowaniem. Program studiów zawiera też najistotniejsze elementy prawa górniczego i geologicznego, a także zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego. Część zajęć odbywać się będzie w formie zajęć praktycznych w laboratorium komputerowym wyposażonym w profesjonalne oprogramowanie specjalistyczne.

 

Program studiów

 • Geologia naftowa
 • Hydrogeologia złóż węglowodorów
 • Sejsmika naftowa
 • Geofizyka wiertnicza złóż węglowodorów
 • Wiertnictwo naftowe
 • Wiertnictwo niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
 • Eksploatacja i inżynieria złóż ropy naftowej
 • Eksploatacja i inżynieria złóż gazu ziemnego
 • Ochrona środowiska  w poszukiwaniu i eksploatacji złóż węglowodorów
 • Prawo górnicze i geologiczne
 • Finansowanie i ekonomika inwestycji naftowych
 • Komputerowa symulacja złóż
 • Remonty i rekonstrukcje otworów eksploatacyjnych
 • Metody wtóre i trzecie w eksploatacji złóż ropy naftowej
 • Płyny wiertnicze i eksploatacyjne
 • Transport rurociągowy i magazynowanie węglowodorów
 • Zagospodarowanie napowierzchniowe złóż węglowodorów
 • Fizyka złoża
 • Specjalne metody inżynierii złożowej

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu poszukiwań, udostępniania i eksploatacji złóż surowców płynnych, geofizyki oraz górnictwa otworowego (wiertnictwo, inżynieria złożowa, w szczególności metody eksploatacji złóż surowców płynnych i symulacji komputerowej procesów ich eksploatacji). Absolwenci uzyskają wiedzę, która umożliwi poprawny wybór odpowiedniej metody analitycznej, optymalne zaplanowanie przebiegu badań, w tym dobór analiz i eksperymentów laboratoryjnych oraz polowych w zależności od postawionego problemu lub charakteru realizowanego projektu inżynierskiego. Uczestnicy będą też potrafili profesjonalnie przygotować pisemne opracowanie naukowe oraz prezentację ustną będące rozwiązaniem złożonych problemów inżynierskich, w szczególności z zakresu szeroko pojętego górnictwa otworowego. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdzone zostanie świadectwem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jak również będzie stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie specjalizacji zawodowej w sektorze gazowniczym, energetycznym oraz górnictwa nafty i gazu

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2019 r. do IX 2020 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 11 VI do 28 IX 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie ze zobowiązaniem do pokrycia kosztów
 • kwestionariusz osobowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie do akt

 

Tryb zgłoszeń:

Kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

30

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon A-1, pokój 104 lub pokój 21

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

mgr Jolanta Ulman

tel.: 12 617 22 10

ulman@agh.edu.pl

 

mgr inż. Zbigniew Sztymar

tel.: 12 617 22 45

sztymar@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 800 zł

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia w Krakowie, zjazdy w piątek, sobotę i niedzielę, średnio co trzy tygodnie.